PŘIHLÁŠENÍ

Vstupem do některého z online kurzů se vám na webu onlineskolasiti.cz vytvoří účet.

Do všech kurzů se přihlašujete stejnou emailovou adresou a heslem!

Po přihlášení vidíte všechny kurzy, do kterých máte přístup a můžete si mezi nimi libovolně překlikávat.

Online magazím:

ŠICÍ KLUB

Stále roste a proto se "přestěhoval" na vlastní web siciklub.cz

Vstupem do Šicího klubu se vám vytvoří nové přihlašovací údaje. Pokud v objednávce zadáte stejný email a heslo si změníte na stejné s tím, co používáte v onlineskolasiti.cz, budete se i tady přihlašovat stejnými údaji a nemusíte si pamatovat nové.

Online magazím:

ŠICÍ KLUB

PŮVODNÍ ŠICÍ KLUB OD 2018 DO 2020.

Váše předplatné se stěhuje na nový web siciklub.cz

Online kurz:

HRAVÉ ŠITÍ

Pokračování základního online kurzu Škola šití jsem umístila na wlastní web hravesiti.cz

Vstupem do online kurzu Hravé šití se vám vytvoří nové přihlašovací údaje. Pokud v objednávce zadáte stejný email a heslo si změníte na stejné s tím, co používáte v onlineskolasiti.cz, budete se i tady přihlašovat stejnými údaji a nemusíte si pamatovat nové.

JAK SE PŘIHLÁSIT...

Tento průvodce vám pomůže s přihlášením do všech online kurzů, i když ve videu mluvím o přihlášení do online magazínu Šicí klub. Podmínky přihlášení jsou stejné do všech členských sekcí.

 

Podrobný návod jsem zpracovala v článku. 

Máte problémy s přihlášením?

Napište mi, spolu to vyřešíme.

Renata@renatapekarova.cz